100VoltsOhmsAmps0.0 VInfinite0.00 ΩVolts(V)÷Ohms (Ω)Amps (A)=Infinite0.000.00